Verzekering vrijwilligers

Hoe bent u als vrijwilliger verzekerd indien u meewerkt aan een activiteit georganiseerd door de gemeente?

Vrijwilligers aangesloten bij een Gistelse vereniging die meewerken aan een activiteit ingericht door de gemeente, zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) en lichamelijke ongevallen (L.O.) via:

  • de verzekering B.A. en L.O. van de vereniging, indien de activiteiten die ze in het evenement van de gemeente uitvoeren in het verlengde liggen van de normale activiteiten van de vereniging;
  • de verzekering B.A. en L.O.voor vrijwilligers afgesloten door de gemeente, indien de activiteiten die ze in het evenement van de gemeente uitvoeren niet in het verlengde liggen van de normale activiteiten van de vereniging.


Vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een Gistelse vereniging en toch meewerken aan activiteiten van de gemeente, sluiten vooraf een vrijwilligerscontract af met de gemeente en zijn hierdoor aangesloten voor B.A. en L.O. via de verzekering van de gemeente.