Belgische Nationaliteit

Vreemdelingen die in ons land verblijven en de Belgische Nationaliteit willen verwerven kunnen voor informatie terecht bij de dienst burgerzaken.

 

Info: