Echtscheiding

De ontbinding van een burgerlijk huwelijk en de scheiding van tafel en bed zijn mogelijk wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Het bewijs daarvan kan met alle wettelijke middelen worden geleverd. De raadpleging gebeurt voor de rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder.

 

De dienst burgerzaken schrijft vonnissen van echtscheiding en van scheiding van tafel en bed over in het register van de burgerlijke stand. Pas daarna is een volgend huwelijk mogelijk en heeft de echtscheiding zijn gevolgen ten aanzien van derden.

 

Meer informatie hierover kunt u vinden op: