Jubilea

Echtparen die 50, 60, 65 en 70 jaar (gouden, diamanten, briljanten, platina huwelijksjubileum) gehuwd zijn worden door de gemeente gevierd indien ze dit wensen. De jubilarissen worden een tweetal maanden voor de jubileumdatum door de dienst burgerzaken aangeschreven en uitgenodigd om bij de dienst burgerlijke stand concrete afspraken te maken.

Het college van burgemeester en schepenen (of een delegatie van het college) brengt een bezoek aan de jubilarissen. De oorspronkelijke huwelijksakte wordt voorgelezen en de jubilarissen ontvangen een afschrift. Jubilarissen ontvangen een geschenk van de gemeente en een aandenken van de koning.

 

U brengt mee:

  • uw trouwboekje.