Laatste wilsbeschikking

Alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, kunnen met een formulier bij de dienst burgerzaken aangeven hoe men wil begraven of gecremeerd worden:

 • begraving
 • crematie – begraving as binnen omheining begraafplaats;
 • crematie – bijzetting as in columbarium begraafplaats;
 • crematie – verstrooiing as in strooiweide begraafplaats;
 • crematie – verstrooiing as in Belgische territoriale zee;
 • crematie – verstrooiing as op een andere plaats;
 • crematie – begraving as op een andere plaats dan begraafplaats;
 • crematie – bewaring as op een andere plaats dan begraafplaats.

De gemeente waar men begraven wil worden of waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden kan men ook aangeven.
De domiciliegemeente moet de informatie over die wilsbeschikking op verzoek overmaken aan de gemeente waar de overledene wenste begraven te worden.
In heel wat gemeenten is de concessiekost voor niet inwoners wel duurder dan voor inwoners.

Men kan ook bepalen volgens welk ritueel de uitvaart zal gebeuren:

 • Katholieke godsdienst;
 • Protestantse godsdienst;
 • Anglicaanse godsdienst;
 • Orthodoxe godsdienst;
 • Joodse godsdienst;
 • Islamitische godsdienst;
 • Vrijzinnig-humanistische overtuiging;
 • Neutraal filosofische overtuiging.

Info:

www.vlaanderen.be