Thuiscomposteren

Bij afval denken we al gauw aan iets dat geen waarde meer heeft, dat weggegooid kan worden. Groenten-, fruit- en tuinafval verschilt van ander afval, omdat we het zelf kunnen verwerken tot compost. Keuken- en tuinafval scheiden van ander afval heeft grote voordelen voor het milieu. Dat afval hoeft immers niet meer gestort of verbrand te worden. Storten of verbranden kost ruimte, energie en geld waar u niets voor terugkrijgt. Bovendien bestaat keuken- en tuinafval uit veel vocht. En probeer dat maar eens te verbranden.

Thuiscomposteren biedt ook een alternatief voor de steeds duurder wordende vuilniszak en het betalend groenafval op het containerpark.
Composteren is een proces waarbij we organische reststoffen door micro-organismen en kleine ongewervelden onder welbepaalde omstandigheden laten omzetten tot een stabiel eindproduct: compost.

Het bestuur ondersteunt het thuiscomposteren door de verkoop van compostbakken en -vaten te subsidiëren. Een compostvak of -bak kunt u aankopen op het containerpark:

  • Compostvat: € 12
  • Compostbak enkel: € 50
  • Compostbak aanbouw: € 30

Er staat ook een ploeg compostmeesters paraat om u bij het thuiscomposteren te begeleiden.

Meer info op: www.thuiscomposteren.be