Gewestplan

Het gewestplan legt de algemene bestemming van het grondgebied vast. Er zijn percelen die gelegen zijn in woongebied, agrarisch gebied, industriegebied ... 

U kunt het gewestplan raadplegen bij de dienst omgeving of via het geoloket.