Aanvragen van een assistentiewoning

Na een aanvraag brengt de maatschappelijk werker / woonassistent een huisbezoek.

Tijdens dat huisbezoek wordt een vragenlijst overlopen waaruit de zelfredzaamheid en de woonbehoefte van de aanvrager blijkt.

Aan de hand van deze lijst krijgt de aanvrager een puntentotaal die zijn of haar plaats op de wachtlijst bepaald.