Modder op de weg

Bij het vervoeren van de oogst is het mogelijk dat wegen met modder besmeurd worden. Boeren en transporteurs moeten hun verantwoordelijkheid tegenover de andere weggebruikers opnemen en er alles aan doen om de weg proper te houden. Als bij een verkeersongeval blijkt dat de vervuilde rijbaan een mogelijke oorzaak is van het ongeval, dan kan de vervuiler door de rechter aansprakelijk worden gesteld.

Belangrijk voor de landbouwer:
• verwijder het vuil van de weg en het fietspad; soms moet u de weg schoon spuiten;
• maak door gepaste signalisatie het verkeer erop attent dat er slipgevaar is. Deze signalisatie kunt u aankopen in de stedelijke werkplaats,
C. Adriaensstraat 12. 
• verwittig altijd de stedelijke werkplaats via mail werkliedenploeg@gistel.be of 059 27 02 44 wanneer de oogst zal plaatsvinden.

Belangrijk voor de andere weggebruikers:
• breng begrip op voor het extra trage verkeer, wees hoffelijk;
• hou rekening met eventueel besmeurde wegen, pas uw snelheid en uw rijstijl aan;
• hou rekening met het feit dat boeren zich op de weg kunnen bevinden om die schoon te maken. Rij de werkzaamheden slechts stapvoets voorbij.