Aanvoer van huishoudelijk afval

Als inwoner van Gistel kunt u terecht op het containerpark met huishoudelijk afval en met brandbaar vuil.

Volgende zaken kunt u gratis aanbrengen:
• PMD
• papier en Karton
• glas
• schroot en oude metalen
• klein gevaarlijk afval (KGA)
• frituurolie en motorolie
• afgedankte elektronische en elektrische apparaten (AEEA)
• asbest
• piepschuim
• plasticfolie
• kringloopartikelen en oude boeken

Voor het aanbrengen van vooraf gesorteerd huishoudelijk afval met dure verwerkingsprijzen kiest het stadsbestuur voor het principe
‘de vervuiler betaalt’:

• harde plastics: 4 euro per m³
• groenafval: 4 euro per m³
• grof brandbaar: 4 euro per m³
• recycleerbaar bouw- en sloopafval: 4 euro per m³
• houtafval: 4 euro per m³ 
• stortafval: 8 euro per m³
• aarde: 8 euro per m³
• autobanden: 1 euro per stuk
• (stuk van) treinbiel: 1 euro per stuk