Aanvoer van huishoudelijk afval

Als inwoner van Gistel kunt u terecht op het containerpark met huishoudelijk afval en met brandbaar vuil.

Volgende zaken kunt u gratis aanbrengen:

 • PMD (aan te leveren in erkende blauwe zakken)
 • papier en karton
 • glas
 • schroot en oude metalen
 • klein gevaarlijk afval (KGA)
 • frituurolie en motorolie
 • afgedankte elektronische en elektrische apparaten (AEEA)
 • asbest
 • piepschuim
 • matrassen (voor recyclage)
 • kringloopartikelen en oude boeken

Voor het aanbrengen van vooraf gesorteerd huishoudelijk afval met dure verwerkingsprijzen kiest het stadsbestuur voor het principe ‘de vervuiler betaalt’:

 • harde plastics: € 4 per m³
 • groenafval: € 4 per m³ (gratis vanaf april 2024)
 • grof brandbaar: € 4 per m³
 • recycleerbaar bouw- en sloopafval: € 4 per m³
 • houtafval: € 4 per m³
 • stortafval: € 8 per m³
 • aarde: € 8 per m³
 • gipsplaten: € 8 per m³ (max. 1 m³ per dag) (zie bijlage voor de acceptatievoorwoorden)
 • autobanden: € 1 per stuk
 • (stuk van) treinbiel: € 1 per stuk

Op het containerpark kunt u ook grof en brandbaar afval in zakken aanleveren. Er wordt een opsplitsing gemaakt tussen de aanvoer van losse stukken en zakken. De kost voor een niet-reglementaire huisvuilzak bedraagt € 1,40.

Zonnepanelen worden niet aanvaard op het containerpark. Op de website van PV Cycle staan alle inzamelpunten vermeld. Het dichtstbijzijnde inzamelpunt is in Oudenburg (voor max. 40 stuks).

Klik hier om naar de website van PV Cycle te gaan

Hieronder vindt u de politieverordening rond afvalstoffen terug.