Feestvuurwerk

Volgens de algemene gemeentelijke politieverordening (Artikel 6.4.01 ) is het verboden om voetzoekers, ontploffingspatronen of –tuigen, vuurpijlen of andere vuurwerkpatronen te gebruiken.

Voor het afvuren van feestvuurwerk (vreugdeschoten) naar aanleiding van huwelijken, samenwoning of vergelijkbare activiteiten kan de burgemeester een afwijking toestaan.

Deze toelating kunt u aanvragen via onderstaand formulier. Vul het vak 1 tot en met 3 zorgvuldig in en bezorg het formulier aan de onthaalbalie in het administratief centrum of mail naar onthaal@gistel.be.

Na de goedkeuring van de burgemeester wordt het formulier terug bezorgd aan de aanvrager.

Bij gebruik van feestvuurwerk, neemt u best voldoende voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.

De FOD Economie heeft een brochure gepubliceerd om u te informeren over de wetgeving die van toepassing is op feestvuurwerk en over de veiligheidsmaatregelen die u best volgt.