Speelpleinwerking de Speelvogel

Welkom bij De Speelvogel!

Als je ons niet kent, vraag je je misschien af wie we zijn en wat we doen?

Wel, tijdens de krokus-, paas- en zomervakantie staan wij klaar om kinderen van 5 tot en met 15 jaar een spetterende vakantie aan te bieden. Hiervoor rekenen we op een groep animatoren die zorgen voor creatieve en sportieve activiteiten. Voor elk wat wils!

Praktische weetjes

  • Tijdens de zomervakantie worden kinderen toegelaten vanaf het 3de kleuter tot en met jongeren van 15 jaar.
  • Je kunt je kind(eren) inschrijven voor een halve of volle dag.
  • Reservaties gebeuren altijd online via het Ouderportaal TJEK.
  • Van ieder kind wordt een medische fiche opgevraagd. Vul hier de fiche digitaal in.

Kostprijs

€ 7 per dag.

De aanwezigheden worden maandelijks gefactureerd.

Er wordt vriendelijk gevraagd om op voorhand een Europees domiciliëringsmandaat in te dienen (zie bijlage).

Ouderbijdrage voor voor- en naopvang in BKO De Zonnebloem: € 1 per opvangmoment

Denkt u in aanmerking te komen voor het sociaal tarief (50 % korting op de geldende ouderbijdragen) van speelpleinwerking De Speelvogel? Dan kunt u de voorwaarden nalezen in bijlage (onderaan deze pagina). Bij vragen kunt u contact opnemen met Dienst jeugd (059 27 51 77 - jeugd@gistel.be)

Reglement

Zie documenten in bijlage onderaan deze pagina.

Meer info

Dagstructuur

7 tot 8 uur opvang door de BKO begeleiding met vrij spel
8 tot 9 uur opvang door animatoren met vrij spel
9 tot 10 uur vrij spel
10 tot 10.30 uur tienuurtje
10.30 tot 12 uur geleide voormiddagactiviteit
12.30 tot 14 uur vrij spel
14 tot 15.30 uur geleide namiddagactiviteit
15.30 tot 16 uur vieruurtje
16 tot 17.30 uur vrij spel
17.30 tot 18.30 uur opvang door BKO begeleiding met vrij spel 

Inclusie op het speelplein

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom, voor zover geen “begeleiding” op maat nodig is, en de speelpleinwerking aansluit op de mogelijkheden van het kind. Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders van het kind.

Als blijkt dat er binnen de organisatie te weinig draagvlak is om aan de zorgbehoefte te voldoen zal de jeugddienst een doorverwijzing voorzien naar een opvoedingsondersteuner in Oostende.

Omdat ook kinderen met een beperking recht hebben op een vrijetijdsbesteding ondertekende stad Gistel in 2020 een samenwerkingsverband met stad Oostende.

Stad Oostende organiseert met ‘de Zonnetjes’ een specifieke werking voor kinderen met een beperking (lichamelijke of verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornissen…), met een geschikte accommodatie, aangepast aan de specifieke noden van de doelgroep.

Gistelse kinderen kunnen hier na intakegesprek op aansluiten. Stad Gistel neemt de deelnamekost van doorverwezen kinderen op zich.

Meer info? jeugd@gistel.be / 059 80 25 19