Sportaccommodatie

Via de servicelijn AquaFit beheert de intergemeentelijke samenwerking Farys sportinfrastructuur voor steden, gemeenten en andere publieke actoren. Concreet betekent dit administratieve en commerciële ondersteuning, het opvolgen van de wetgeving en vergunningen … maar ook de dagdagelijkse exploitatie en het opzetten en realiseren van renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Sinds 1 januari 2012 beheert Farys de navolgende sportaccommodaties in Gistel:

Sporthal Zomerloos  Sporthal St.-Godelievecollege
Sportstraat 1  St.-Jans-Gasthuisstraat 20
8470 Gistel  8470 Gistel 
Voetbalaccommodatie De Kegge Voetbalaccommodatie Snaaskerke
P. Gernaeystraat 1  Dorpstraat 38 E
8470 Gistel 8470 Gistel
Recreatiezone Gistel
Sportstraat 1
8470 Gistel

Inlichtingen 
Dienst vrije tijd 
Tel: 059 27 98 71 
E-mail: vrijetijd@gistel.be 

Exploitant
Farys | BE 0200 068 636
Stropstraat 1