Evangelische Gemeenschap Gistel

De Evangelische Gemeenschap van Gistel komt samen op het adres Koolaerdstraat 20b. Elke zondag is er van 9.30 tot 11.30 uur een eredienst, waarbij we samen zingen en luisteren naar een uitleg vanuit de Bijbel.
Om de 2 weken (de pare weken) is er op woensdagavond van 20 tot 21.30 uur een tijd van Bijbelstudie en gebed, waarbij ingegaan wordt op de vragen van de aanwezigen. Verder organiseren wij culturele activiteiten tot bevordering van de onderlinge gemeenschap en bekendmaking van het Evangelie aan de inwoners van Gistel en omgeving.

Adres

Contact

Herman Spaargaren

Adres
Nederenheirweg 17 , 8470Gistel
Tel.
0485 98 47 40
E-mail
evgistel@scarlet.be