Signalisatievergunning en parkeerverbod

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod

Als u werken wilt uitvoeren, verbouwen, een container plaatsen of een verhuiswagen parkeren en daarvoor een stukje van het openbaar domein moet innemen (parkeerverbod), heeft u een toelating inname openbaar domein (met de nodige parkeerborden) nodig. 

Klik hier voor meer info

Aanvraag signalisatievergunning

Als u grondwerken (dit zijn werken waarbij het openbaar domein uitgebroken wordt) uitvoert of laat uitvoeren op het openbaar domein, dan heeft u een toelating nodig. Hiervoor vraagt u een signalisatievergunning aan. De signalisatie van grondwerken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de wegenwerkers in de werkzone. Deze signalisatie moet zorgvuldig gebeuren en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden te worden.

Vraag hier je signalisatievergunning aan