Huisvuilophaling

Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt!
Afval moet u zoveel mogelijk voorkomen. Hebt u toch afval, dan kunt u het best sorteren om te recycleren.

De volgende afvalfracties worden aan huis opgehaald: 

  • restafval;
  • plastiek-, metaal- en drankkarons (PMD);
  • papier en karton;
  • snoeihout (tegen betaling, gratis vanaf april 2024);
  • grof vuil (tegen betaling);
  • gft afval;
  • kerstbomen.

Wanneer zet u de vuilniszakken buiten?

Elke vrijdag wordt het huisvuil huis-aan-huis opgehaald.
Het is echter minder prettig als inwoners al van woensdag of donderdagvoormiddag hun vuilniszakken op de stoep zetten. Deze vuilniszakken lopen meer kans om opengekrabd te worden door katten.
Het gemeentelijk politiereglement verbiedt dan ook dat vuilniszakken vóór donderdagavond 17 uur buitengezet worden.

Zelfstandigen en bedrijven mogen hun afvalstoffen (afval van kantoren, gewoon huishoudelijk afval, papier en karton, PMD …) meegeven met de huisophaling als deze niet meer is dan de hoeveelheid van een particulier huishouden. Een beperkt aantal afvalstoffen kan ook aangeboden worden op het recyclagepark tegen betaling. Voor de verwijdering van specifieke bedrijfsafvalstoffen moeten ze zelf instaan en kunnen ze opteren voor een contract met een privé-ophaler.Het is verboden om afval op de openbare weg achter te laten.