Stafdienst

De stafdienst staat o.a. in voor:

  • de briefwisseling van de stad;
  • de verslagen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst;
  • de aan- en verkoop van stadsgebouwen;
  • openbaarheid van bestuur;
  • juridische aangelegenheden;
  • overheidsopdrachten;
  • GAS-reglement;
  • participatie.

Tot slot kun je er ook terecht voor allerlei reglementen. Een overzicht van alle reglementen vind je ook hier.