Administratief centrum - onthaal

Het onthaal heeft een informatie- en doorverwijsfunctie. Zo kunt u er terecht voor diverse publicaties (brochures, folders ...), de verkoop van de Gistelbon, verloren en gevonden voorwerpen ... De onthaalbediende zal u graag verder helpen of doorverwijzen naar de bevoegde dienst of mandataris.