Administratief centrum - onthaal

De onthaaldienst heeft, naast het algemeen onthaal, een informatie- en doorverwijsfunctie.
De onthaalbediende zal u graag verder helpen of doorverwijzen naar de bevoegde dienst of mandataris.