Vrije tijd - jeugd

De jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jongeren het in Gistel naar hun zin hebben. U kunt bij de jeugddienst terecht voor:

 • adviezen jeugdraad;
 • animator worden;
 • ziekenfondsattesten jeugdwerk;
 • belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang;
 • buitenspeeldag;
 • jeugdhuizen;
 • jeugdverenigingen;
 • skatepark;
 • speeldomein De Speeldernis;
 • speelpleinwerking;
 • speelstraat;
 • subsidies jeugd.

De Gistelse jeugd krijgt een stem via de jeugdraad en diverse participatiemethodieken.
Jeugdhuizen en jeugdverenigingen ontvangen subsidies en inhoudelijke ondersteuning. Jongeren met een projectidee kunnen een subsidie aanvragen.

De jeugddienst engageert zich samen met andere partners en diensten om het jeugdbeleid in de stad vorm te geven.