Omgeving - ruimtelijke ordening & planning

De werking van de dienst omgeving, onderdeel ruimtelijke ordening, is verdeeld in volgende hoofdtaken:

Beleidsmatig voorbereidend werk

De dienst omgeving werkt mee aan beleidsmatige ontwikkelingen en biedt ondersteuning bij de opmaak van ruimtelijke structuurplannen, stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan.
De dienst omgeving volgt ook enkele belastingen op:

 • op leegstaande woningen;
 • op onbebouwde percelen;
 • op tweede verblijven;
 • op ontbrekende parkeerplaatsen.

Omgevingsvergunning

De gemeente verleent in de meeste gevallen de omgevingsvergunningen (de vroegere bouw- en verkavelingsvergunningen). De dienst omgeving behandelt de aanvragen. Daarvoor is de dienst het eerste aanspreekpunt voor burgers, architecten en bedrijven met bouw- of verbouwplannen.

Als u uw aanvraag indient via het omgevingsloket, kunt u het digitaal opvolgen.

Voor een vlotte behandeling van een omgevings-vergunningsaanvraag is een goed samengesteld dossier noodzakelijk. Daarom kunt u ook altijd bij de dienst terecht met uw vragen over het opmaken, samenstellen en indienen van uw aanvraag.

Handhaving

De dienst omgeving treedt op tegen stedenbouwkundige overtredingen.
Infopunt voor

 • stedenbouwkundige informatie;
 • vastgoedinformatie;
 • vergunningshistoriek;
 • inzage van dossiers in een openbaar onderzoek.

De dienst omgeving behandelt:

 • meldingen;
 • aanvragen omgevingsvergunning;
 • planologische attesten;
 • verkavelingen;
 • groepswoningbouwprojecten;
 • splitsingen.

Klik hier om de openbare onderzoeken te raadplegen

Klik hier om de beslissingen te raadplegen